Het Geomatics Business Park is een business en science park voor bedrijven en kennisinstituten die omgevingsinformatie produceren over onze leefomgeving. Een overzicht van de hier gevestigde bedrijven:

Alkyon

Adviseert op het gebied van havenplanning en engineering, kustverdediging en -ontwikkeling en het ontwerp van offshore constructies en pi .. lees verder >

Geoserve

Geoserve levert een uitgebreid scala aan ruwe satellietdata en verwerkte satellietgegevens. Geoserve betrekt haar gegevens van alle beken .. lees verder >

BMT ARGOSS

BMT ARGOSS is een adviesbedrijf dat innovatieve diensten ontwikkelt, gebaseerd op meteorologische en oceanische gegevens. BMT ARGOSS onde .. lees verder >

BZIM

BZ Innovatiemanagement is een consultancybedrijf gespecialiseerd in het management van innovatie op gebied van delta wegbeheer, dijkveil .. lees verder >

Deltares

Deltares is het onafhankelijk kennisinstituut voor deltatechnologie gericht op innovatieve oplossingen om het leven in delta’s, kust- e .. lees verder >

INFRAM

INFRAM is een geheel zelfstandig adviesbureau op het gebied van beheer en onderhoud van de civiele infrastructuur. Vanuit verschillende d .. lees verder >

NLR

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium is als Nederlands technologische instituut verantwoordelijk voor het identificeren, ontw .. lees verder >

Van der Meer Consulting

Van der Meer Consulting levert onafhankelijk en gespecialiseerd advies op het gebied van ‘coastal engineering’. Voornaamste aandachts .. lees verder >

Ecoflight

Ecoflight is gespecialiseerd in het produceren van ruimtelijke informatie en in het adviseren over hoe die informatie optimaal toe te p .. lees verder >

Water Insight BV

Water Insight BV vertaalt spectrale informatie over het wateroppervlak in de vorm van satellietbeelden of in situ opnames naar zeer nauwk .. lees verder >

Argeops

Zorgt voor de optimale afstemming van beschikbare geoinformatie op de beleids- en beheercyclus van beheersorganisaties. Argeops zorgt erv .. lees verder >

Stichting Geomatics Business Park

Stichting Geomatics Business Park initieert samenwerking en innovatieprogramma’s voor vestigers in het bedrijfsverzamelgebouw GBP. Stic .. lees verder >