Deltares is het onafhankelijk kennisinstituut voor deltatechnologie gericht op innovatieve oplossingen om het leven in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam te maken. Deltares doet onderzoek en geeft specialistisch advies aan overheden en marktrelaties in binnen- en buitenland. Kennis ontwikkelen, toepassen en delen staan daarbij centraal. Deltares werkt intensief samen met universiteiten, andere kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Voor meer informatie:
www.deltares.nl
info@deltares.nl