INFRAM is een geheel zelfstandig adviesbureau op het gebied van beheer en onderhoud van de civiele infrastructuur. Vanuit verschillende disciplines worden zowel de bestuurlijke en bedrijfskundige, als de functionele en technische aspecten van het beheer afgedekt. INFRAM richt zich hierbij op de beleidsvoorbereiding, het beheer, het management rondom het beheer en de beleidsevaluatie.

Voor meer informatie:
www.infram.nl
info@infram.nl