Stichting Geomatics Business Park initieert samenwerking en innovatieprogramma’s voor vestigers in het bedrijfsverzamelgebouw GBP. Stichting GBP coördineert het programma Geo Valley, positioneert het GBP nationaal en internationaal, participeert binnen nationale en internationale samenwerkingsverbanden en fungeert als aanspreekpunt voor locale, provinciale, nationale en internationale overheden en organisaties. De stichting levert tevens een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het geomatica onderwijscurriculum.

Voor meer informatie:
contactpagina
info@geomaticspark.nl