Water Insight BV vertaalt spectrale informatie over het wateroppervlak in de vorm van satellietbeelden of in situ opnames naar zeer nauwkeurige gegevens over waterkwaliteit. Deze nieuwe methoden zijn met name interessant voor waterbeheerders die nu afhankelijk zijn van laboratoriumtests.

Voor meer informatie:
www.waterinsight.nl
info@waterinsight.nl