Join het Geomatics Business Park

Kom bij het Geomatics Business Park (GBP) werken, vestig uw onderneming hier of participeer in onze projecten en profiteer van de dynamiek binnen deze snel groeiende sector.

Indien u zich vestigt op het GBP als dienstverlener op het gebied van geomatica dan ontdekt u een uitstekende voedingsbodem voor de versnelde groei van uw organisatie.

Als kennisinstelling krijgt u bij het GBP directe aansluiting op de aanwezige marktkennis en de binnen de bedrijven ontwikkelde toepassingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd in een carriere in de snel groeiende geomaticasector? Oriënteer u bij de bedrijven en instellingen bij het GBP en het toenemend aantal vacatures dat ontstaat.

Europese hot spot

Indien u besluit te gaan werken vanuit het GBP, dan kiest u voor een Europees center of excellence op het gebied van geomatica. Het GBP is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de ‘hot spot’ voor op aardobservatie gebaseerde geo-innovaties en tot een centrum met Europese uitstraling.

Het is niet voor niets dat nu al een tweede meerjarig Europees investeringsprogramma is geaccepteerd door de Europese Unie en de Provincie Flevoland met de bedoeling om nieuwe innovaties vanuit het GBP te stimuleren. Onder de naam Geo Valley werken toonaangevende geomaticabedrijven samen met kennisinstellingen uit de regio Landsdeel West aan nieuwe innovaties en toepassingsmogelijkheden.

Alle organsiaties binnen het GBP hebben de mogelijkheid om mee te liften op Europese investeringsprojecten.

Join het GBP! Vestig hier uw organisatie en werk tussen de meest innovatieve bedrijven in een snel groeiende en veelbelovende sector.

Interesse? Neem dan contact op met het GBP.