Ondertekening Convenant ‘Informatieketen voor Water en Klimaat’ – februari 2011

 
 

 

De kennisinstellingen en het MKB-bedrijfsleven in de sectoren ruimtevaart, geomatica, water en klimaat in Nederland willen de handen in een slaan voor optimale waterinformatie. Dit moet leiden tot beter waterbeheer, betere waterverdeling, betere monitoring van waterkwaliteit en beter inzicht in de klimatologische veranderingen. Op 24 februari wordt het zgn. Convenant ‘Informatieketen voor Water en Klimaat (Water & Climate Services)’ ondertekend tijdens een bijeenkomst bij UNESCO-IHE in Delft.

De samenwerking tussen Ruimtevaart, Geomatica en Water & Klimaat wordt ingegeven door zowel de toenemende vraag naar adequate voorziening en beheer van ruimtelijke informatie gericht op water, klimaat en voedselzekerheid als de toepassing van nieuwe technische mogelijkheden in de ruimtevaart en geomatica. Voor maatschappelijke relevante en economisch interessante vernieuwing is een traject van verdiepen, verbinden en opschalen van kennis en kunde nodig. En juist deze elementen komen bijeen in dit initiatief waarvan het Geomatics Business Park één van de initiatiefnemers is. De ondersteuning bij de uitvoering van het convenant is bij het NWP ondergebracht. Partners voor Water ondersteunt de initiële fase.

Voor meer informatie of aanmelden, neem contact op met het NWP of met de Stichting Geomatics Business Park.