1 jaar CIWK: schot in de roos!

Zomer 2010 namen het Co-operative Programme on Water and Climate (CPWC), Netherlands Space Office (NSO) en het Geomatics Business Park (GBP) het initiatief om een aantal partijen bijeen te brengen die betrokken zijn bij inwinning en voorziening van ruimtelijke informatie, waar ook ter wereld. Een jaar geleden resulteerde dit in de ondertekening van het Convenant Informatieketen voor Water en Klimaat (CIWK) door een 30-tal partijen, waaronder, Deltares, GBP, ITC, KNMI, NLR, NSO,  NWP, UNESCO-IHE, Wageningen Universiteit en een aantal MKB bedrijven.

Gehele informatieketen
Het CIWK heeft als doel om verschillende partijen in de informatieketen beter te laten samenwerken bij het vertalen van hightech gegevens (zoals ruwe satellietdata) naar ruimtelijk informatie. De focus ligt op
a)  bescherming tegen overstromen (te veel water) en
b) voedselzekerheid (te weinig water).
Het gaat daarbij om informatie die nodig is voor praktische oplossingen, zoals bijvoorbeeld irrigatieadvies voor de boer en waarschuwen tegen hoog water.

Inmiddels zijn de betrokken partijen al op diverse fronten actief. Nieuwe technische mogelijkheden in de ruimtevaart en geomatica worden in snel tempo omgezet naar praktische toepassingen. Het CIWK is een schot in de roos gebleken. Ook aan het aantal partners is het succes af te lezen: dit is het eerste jaar gegroeid naar 40 en het CIWK is een ideaal platform gebleken om partijen bij elkaar te brengen. Dit levert niet alleen voordelen voor de aaneensluitende informatie-uitwisseling in de keten, maar ook voor externen zoals de overheid die het convenant als één aanspreekpunt, één loket gebruikt.

Nederland exporteert expertise
Het CIWK heeft ook in het buitenland haar nut al bewezen. Zo vond bijvoorbeeld in november 2011 een missie plaats in Vietnam. Daar trokken CIWK partners gezamenlijk op met als resultaat een MoU waarin de intentie is vastgelegd om water- en klimaatdiensten voor Vietnam te ontwikkelen en te implementeren met Nederlandse expertise. In augustus was er een dergelijke missie naar Bangladesh. Aan de uitvoering van de maakte afspraken wordt nu gewerkt.

Aansluiting bij Topsectoren
Tenslotte sluit het convenant naadloos aan op het huidige topsectorenbeleid van de overheid. De ketensamenwerking past goed in het gewenste innovatiebeleid en op dit moment buigt Agentschap NL zich over een subsidieaanvraag dat als Innovatie Prestatie Contract door een aantal partners van het CIWK gezamenlijk is ingediend.