18 maart 2010

23 april 2009 viel het startschot voor het GeoValley programma van de Stichting Geomatics Business Park. Sinds die tijd is er al veel gebeurd. Op 18 maart 2010 organiseerde het Geomatics Business Park de eerste GeoValley Update in het Geomatics Business Park (GBP) in Marknesse. Het doel van deze bijeenkomst was de 13 verschillende project partners*) en de leden van de Regiegroep Geomatica van de provincie Flevoland op de hoogte te brengen van de voortgang van de verschillende deelprojecten binnen GeoValley.

In GeoValley wordt gewerkt aan innovaties binnen waterbeheer, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Deze innovaties moeten leiden tot nieuwe diensten en producten die mede zijn gebaseerd op geomatica technologie & infrastructuur. Alle innovaties binnen GeoValley zijn gericht op het produceren van omgevingsinformatie. De behoefte aan dergelijke informatie neemt snel toe. De diverse ontwikkelingen die tijdens de GeoValley Update werden toegelicht gaven daar een goede indruk van.

Een greep uit de toepassingen die op deze informatieve dag de revue passeerden: Nieuwe tools om in de adviespraktijk betere voorspellingen te kunnen doen over effecten van menselijke ingrepen in mariene en estuariene watersystemen (bijv. Westerschelde), het optimaliseren van de slaagkans van natuurbouw door gebruik te maken van satellietbeelden, het gebruik van hoge resolutie meteorologie voor het voorspellen van luchtkwaliteit en het modeleren van de onderlinge samenhang van – en presenteren van de consequenties van ingrepen in – de verschillende sub-systemen waaruit de Nederlandse delta is opgebouwd.

Tenslotte werd een op internet gebaseerd systeem gedemonstreerd. Met dit systeem hebben gebruikers met een internetverbinding overal en altijd toegang tot de benodigde (geo)data, kaarten en andere informatie. Zelfs als die informatie verspreid over het internet bij verschillende bronnen beschikbaar is, kunnen gebruikers dit verzamelen, naar eigen inzicht bewerken, combineren èn vervolgens presenteren zonder zich druk te maken over data-formaten en noodzakelijke ondersteunende software. Deze ‘Geospatial Datainfrastructure in the clouds’ is een doorkijkje naar de nabije toekomst met een nieuwe manier van werken die het gebruik van geodata (waaronder satellietbeelden) aanzienlijk zal vergemakkelijken en het produceren van customized diensten veel efficiënter zal maken.

De GeoValley Update werd afgesloten met een bezoek aan werelderfgoed Schokland waar Stichting Het Flevolandschap een toelichting gaf ‘Schokland: eiland in een zee van polderland’.

GeoValley wordt mede-gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) door middel van een bijdrage uit het Operationeel Plan ‘Kansen voor West’.

*) Alkyon-Arcadis, BMT Argoss, INFRAM, NLR, Imares, Sovon, UvA, ITC, Ecoflight, Argeops, Stichting GBP, TU Delft, TNO