Deltacommissaris Kuijken – 26 november 2010

Ervaring bedrijfsleven belangrijk voor slagen van het Deltaprogramma

Op vrijdag 26 november jl. bezocht de Deltacommissaris, dhr. W. Kuijken, het Geomatics Business Park. Hij werd vergezeld door één van zijn stafleden, dhr. J. van Alphen. Het bezoek stond in het teken van de rol die het GBP mogelijkerwijs kan spelen bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Centraal in het Deltaprogramma staan de vijf zogenaamde Deltabeslissingen: richtinggevende beslissingen over het toekomstige waterbeleid in Nederland, die de basis zullen gaan vormen van het Nationaal Waterplan in 2015.

Bij het Deltaprogramma spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Tijdens de introductie werd toegelicht dat GBP bedrijven samenwerken om informatie over die leefomgeving te verzamelen, om daarmee op basis van bestaande en nieuw ontwikkelde kennis en modellen de vertaalslag naar de praktijk te maken. Ook werd kort stilgestaan bij de rol die het GBP in de provincie Flevoland speelt. Door de centrale ligging in Nederland participeert de provincie Flevoland aan diverse deelprogramma’s van het Deltaprogramma, waarbij bestaande kennis van GBP ingezet kan worden of nieuwe kennis kan worden ontwikkeld op basis van het EFRO/Landsdeel West programma ‘Geo Valley’.

Belangrijk onderdeel van het programma was een rondgang door het bedrijfsverzamelgebouw van het GBP, waarbij door een drietal bedrijven (INFRAM, BMT ARGOSS en ARCADIS/Alkyon) werd ingegaan op de reeds aanwezige en voor het Deltaprogramma en de vijf Deltabeslissingen relevante kennis en ervaring. Tevens werd aandacht besteed aan de (toekomstige) mogelijkheden die geomatica levert. Geconcludeerd werd dat het gebruik van de bij het bedrijfsleven beschikbare kennis en netwerken een belangrijke bijdrage kan leveren voor het succesvol uitvoeren van het Deltaprogramma. Het GBP heeft de Deltacommissaris aangeboden mee te denken over de vraag hoe deze kennis effectief kan worden ingezet. De reactie daarop was positief en overwogen werd om bij het formuleren van de juiste vragen, naast de kennis van de eigen specialistische diensten en grote technologische instituten als Deltares, ook de kennis en ervaring van bedrijfsleven – vroegtijdig – in te zetten.

Klik hier voor meer informatie over de Deltacommissaris en het Deltaprogramma of  lees weblog Deltacommissaris over bezoek aan GBP.