Flevoland – dé windprovincie van Nederland. In de gemeente Noordoostpolder wordt momenteel hard gewerkt aan de plannen voor realisatie van het grootste windpark van Nederland. Het Windpark Noordoostpolder levert – behalve een duurzame energievoorziening – een grote bijdrage aan de regionale economie, o.a. werkgelegenheid tijdens de voorbereidings-, bouw- en exploitatiefase. Maar er is meer mogelijk.

Voor versterking van de regionale economie zetten provincie Flevoland en gemeente Noordoostpolder in op ontwikkeling van hightech clusters, waaronder Geomatics Business Park en NLR in noordelijk Flevoland. Koppeling van de kennis, producten en diensten van dit cluster met Windpark Noordoostpolder kan leiden tot wederzijdse versterking met interessante multipliers.

Om deze mogelijkheid te verkennen bracht de Koepel Windenergie Noordoostpolder op vrijdag 17 juni een kennismakingsbezoek aan het Geomatics Business Park (GBP). Om het regionale belang te onderschrijven was ook wethouder Andries Poppe van de gemeente Noordoostpolder aanwezig.

Janneke Wijnia – voorzitter van de Koepel – opende de bijeenkomst en gaf een overzicht van de plannen voor realisatie van het windpark. Vervolgens gaf Gert van der Burg de aanwezigen een kort overzicht van de activiteiten en betekenis van het GBP. Daarna was het de beurt aan de bedrijven die zijn gevestigd in het GBP. Met enkele korte pitches werd een scala aan windenergie-gelieerde activiteiten, kennis, producten en diensten toegelicht. Het NLR gaf een overzicht van de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van geluidsreductie en de toepassing van composieten voor windmolens. BMT ARGOSS ging in op een scala aan producten en diensten die het bedrijf op de markt brengt voor de hele fase van de selectie van een locatie tot het in bedrijf stellen van windmolenparken. Een van de nieuwste diensten is het voorspellen van de opbrengsten van windmolens aan de hand van nauwkeurige windverwachtingen, gebaseerd op actuele gegevens gemeten door satellieten. Ecoflight demonstreerde de mogelijkheden die kleine, onbemande helikopters kunnen bieden bij het inspecteren van windturbines. Tenslotte ging Arcadis in op de ecologische aspecten van het plaatsen van windmolenparken op zee (o.a. het effect van onderwatergeluid op vissen en zeehonden).

Wethouder Andries Poppe van de gemeente Noordoostpolder sloot de bijeenkomst af. Hij onderstreepte het belang om als gemeente verbindingen te leggen tussen de verschillende regionale partijen.

De leden van de Koepel Windenergie brachten vervolgens onder leiding van een gids een bezoek aan het Waterloopbos naast het GBP.

De middag heeft geleid tot verschillende nieuwe contacten tussen bedrijven en organisaties.