23 april 2009

Op 23 april j.l. vond de definitieve aftrap plaats van het ambitieuze project ‘Geo Valley’ dat het GBP op de kaart moet zetten als Europees center of excellence voor geomatica. ‘Geo Valley‘ is een nieuw investeringsprogramma dat wordt uitgevoerd door een consortium van 13 bedrijven en kennisinstellingen geassocieerd met het Geomatics Business Park in Marknesse. Onlangs is voor de uitvoering van Geo Valley het groene licht gegeven. Het GBP en de overheid investeren de komende 4 jaar 
ca. € 6.000.000,= in de ontwikkeling van nieuwe marktgerichte producten en diensten, in het opzetten van geomatica beroepsonderwijs in de provincie Flevoland en in acquisitie van nieuwe innovatieve bedrijven.