Geomatica onderdeel Topsectorenbeleid

Geomatica speelt een actieve rol in het huidige Topsectorenbeleid dat door het Ministerie van EL&I wordt uitgerold. Omdat geomatica raakvlakken heeft met uiteenlopende sectoren, is ook de betrokkenheid bij de verschillende topsectoren een gegeven: bijvoorbeeld bij de Topsector ‘Water’ (zie het nieuwsbericht over 1 jaar Convenant Informatieketen voor Water en Klimaat), Agro & Food, Tuinbouw, Logistiek, Energie en natuurlijk HTSM.

Roadmap Space
Een mooi voorbeeld in het kader van de Topsectoren is de samenwerking van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid aan de ‘Roadmap Space’. In deze roadmap staan de plannen om de komende jaren in publiek private samenwerkingsverbanden aan R&D-projecten te gaan werken. U vindt de Roadmap Space hier. Deze roadmap maakt deel uit van het innovatiecontract van de topsector HTSM dat voor 31 december 2011 aan minister Verhagen van EL&I is toegezonden. 16 Januari 2012 is de minister met een eerste reactie naar buiten getreden. De reactie met bijlagen treft u hier aan.

Geomatica: enabler van Topsectoren
Terwijl ‘Upstream’ ruimtevaarttechnologie als exponent van de high tech sector aansluit bij de Topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM), is verwevenheid van geomatica en de topsectoren ook aanwezig in de vorm van applicaties op basis van satellietinformatie. In het bijzonder is deze ‘downstream’ ruimtevaart enabler voor de Topsectoren Water, Agro & Food (en Tuinbouw & uitgangsmaterialen), Logistiek en Energie, waar diensten op basis van satellietdata, vaak via inbedding in geo-ICT diensten (geomatica), kunnen leiden tot innovatieve producten en diensten die de internationale markt- en concurrentiepositie van bedrijven in die Topsectoren kunnen versterken. Daarnaast genereert een goed ontwikkelde markt voor satellietinformatie nieuwe vraag naar upstream producten en diensten. Het document ‘Achtergrond Innovatiecontract Space – Downstream’ kunt u hier downloaden. Het document is tot stand gekomen door samenwerking van GBP en NSO. Als eerste actie zal in 2012 een roadmap Downstream Space worden opgesteld.

Voor meer informatie: burg@geomaticspark.com