Geo Valley update 2011

Op 26 mei 2011 kwamen GeoValley projectmedewerkers van de diverse projectpartners*) naar het Geomatics Business Park te Marknesse voor alweer de 2e up date. Doelstelling is om elkaar en de leden van de Regiegroep Geomatica van de Provincie Flevoland op de hoogte te brengen van de voortgang.

In GeoValley wordt gewerkt aan innovaties binnen waterbeheer, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Deze innovaties moeten leiden tot nieuwe diensten en producten die mede zijn gebaseerd op geomatica technologie & infrastructuur. Alle innovaties binnen GeoValley zijn gericht op het produceren van omgevingsinformatie. De behoefte aan dergelijke informatie neemt snel toe. De diverse ontwikkelingen die tijdens de GeoValley Update werden toegelicht gaven daar een goede indruk van – ook voor wat betreft het toepassen van GeoValley resultaten op de markt.

In deelproject Waterkwaliteit wordt o.a. gewerkt aan habitatkaarten van vissen in de Noordzee en wordt kweldervegetatie in kaart gebracht. Binnen Luchtkwaliteit worden gegevens over vliegtuigemissies met luchtkwaliteitsmodellen geintegreerd om te kunnen voorspellen wat de conseqeunties zijn van het gebruik van verschillende vliegroutes. Ruimtelijke kwaliteit concentreert zich op de ontwikkeling van het zgn. Deltacommunicatietool voor gebruik binnen gebiedsontwikkeling. In de presentatie over ‘Geospatial Datainfrastructure in the clouds’ werd een innovatief systeem toegelicht dat het werkproces vanaf de bron van geo data tot de toepassing ervan in een gebruikersomgeving ondersteunt.

Na de informatieve ochtend bracht salonboot de Hendrikje van de Veerman van Kampen alle deelnemers aan de GeoValley update naar het IJsseloog, een RWS slibdepot in het Ketelmeer. De groep werd op het eiland ontvangen door Piet van den Heuvelman, Projectleider Rijkswaterstaat – IJsselmeergebied, Baggerspeciedepot IJsseloog. Hij gaf een boeiende uitleg over het ontwikkelen, gebruik en onderhoud van het slibdepot. Zoals door BMT ARGOSS ‘s morgens al voorspeld: de paraplu en regenjas bleken niet nodig.

*) Alkyon-Arcadis, BMT ARGOSS, INFRAM, NLR, Imares, Sovon, UvA, ITC, Ecoflight, Geocycli, Stichting GBP, TU Delft, TNO