Zuyderzeerand en het GBP – januari 2011

Het Geomatics Business Park ligt in het gebied ‘de Zuyderzeerand’. Dit gebied  - ruwweg tussen Vollenhove en Lemmer – maakt deel uit van de gemeenten Noordoostpolder, Steenwijkerland en Lemsterland. Deze gemeenten en de Provincie Flevoland hebben besloten samen te onderzoeken hoe de Zuyderzeerand zich verder kan ontwikkelen tot een sterke en vitale regio. Een sociaal economische impuls in het Zuyderzeerandgebied moet uitgaan van de bestaande gebiedskwaliteiten en deze versterken. Daarbij spelen toekomstige ontwikkelingen binnen de 3 huidige economische dragers landbouw, recreatie en kennisindustrie een belangrijke rol. Op 2 februari bezocht de kerngroep Zuyderzeerand het GBP om zich op de hoogte te laten stellen van de toekomstige ontwikkelingen en ambities van het GBP als een representant van de kennisindustrie.

De Stichting GBP en diverse in het GBP gevestigde bedrijven hebben een overzicht gegeven van de huidige activiteiten. Daarbij is met name ingegaan op de kennis en kunde die GBP bedrijven zélf hebben bij gebiedsontwikkeling, in het bijzonder hoe geomatica technieken daarbij kunnen worden ingezet. Daarnaast is toegelicht dat GBP zich ziet als onderdeel van een ‘ruimtelijk technopark’ ; in de buurt van het GBP zijn Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Duits Nederlandse Windtunnel, Royal Huisman Shipyard en Insentec gevestigd met in het totaal ca. 1000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Tijdens de bijeenkomst is gesproken hoe dit cluster (inter)nationaal beter op de kaart kan worden gezet en zo kan bijdragen aan een beter vestigingsklimaat voor kennisbedrijven en medewerkers in de Zuyderzeerand.