Low cost luchtfotografie Ecoflight

Ecoflight heeft sinds kort met het onbemande vliegtuig ‘GeoSkyHawk‘ in eigendom en biedt daarmee  betaalbare, actuele en gedetailleerde luchtfotografie van kleine gebieden aan. GeoSkyHawk is een modern autonoom-opererend onbemand vliegtuig, dat lijkt in eerste instantie doet denken aan een boomerang.

Ecoflight, dat is gespecialiseerd in het ontsluiten van geo-informatie uit diverse vormen van luchtfotografie, kreeg in haar dagelijkse praktijk steeds meer de vraag naar toepassingen waarvoor actuele en gedetailleerde geo-informatie van kleine gebieden essentieel is. Omdat voor kleine gebieden de opstartkosten van een traditionele fotovlucht relatief hoog zijn, wordt vaak afgezien van maatwerk fotovluchten. Deze nadelen behoren met de GeoSkyHawk tot het verleden.

Grondig getest
Ecoflight heeft het afgelopen jaar het onbemande vliegtuig grondig getest, onder andere tijdens een pilot voor de handhavingsorganisatie van een provincie die wilde weten of een zandwinningbedrijf zich hield aan de eerder afgegeven vergunninggrenzen. Met GeoSkyHawk maakte Ecoflight een ortholuchtfotomozaïek van het betreffende terrein, projecteerde daarin de gedigitaliseerde vergunninggrenzen en toonde snel en efficiënt aan dat het bedrijf zich niet hield aan de grenzen, waar de probleemlocaties lagen en hoe ver buiten de vergunninggrens zand was gewonnen.

Gedetailleerd aanbod
De basisproducten van GeoSkyHawk zijn:
- zogenaamde ortholuchtfoto’s (luchtfoto’s die gecorrigeerd zijn voor terreinhoogtevariaties) met een detailniveau van typisch 5 cm en
- digitale terreinhoogte modellen (DTMs). De DTMs kunnen gebruikt worden om objecthoogtes en hoeveelheden (zand, afval en dergelijke) te bepalen.
De combinatie van ortholuchtfoto en DTM maakt het mogelijk om 3D posities vast te leggen. Toepassingen van het toestel liggen onder andere op het gebied van handhaving, projectontwikkeling (vastleggen van de 0-situatie), projectmonitoring en hoeveelheidbepaling (zand, afval, opslag van goederen).

Zie YouTube  film rechtsboven of hier een nieuwsitem dat OmroepFlevoland uitzond.