11 november 2009

Nederland en water. Dat is een haat-liefdeverhouding. We willen niet te veel, maar ook niet te weinig. Voldoende water van goede kwaliteit, daar gaat het om en daar zorgen de waterbeheerders van het rijk, de provincies en de waterschappen voor. Een uitdagende klus met soms lastige keuzes en dikwijls een beroep op creativiteit. Een taak die je alleen kunt uitvoeren als je het belang van water kent, voor ons en voor de natuur. Waterverdeler laat u dit allemaal zelf ervaren. Regel het allemaal met de stuwen en sluizen in het hoofdwatersysteem.

Waterverdeler is onder de vlag van het programma WaterINNovatie (WINN), ontwikkeld door Rijkswaterstaat Waterdienst, Deltares en Tygron Serious Gaming. Het project is gesteund door Leven met Water.