8 juni 2010 

De Stichting Geomatics Business Park (GBP) en Hogeschool Windesheim ontwikkelen momenteel een HBO minor ‘Virtuele ruimte’. Ook het ROC Flevoland start op korte termijn met een nieuwe geomatica-opleiding. De nieuwe opleidingen moeten meer afgestudeerden opleveren om het groeiend aantal vacatures in de geomaticabranche in te kunnen vullen.

Geomatica is groeisector. Dát de geomatica sector groeit is nog eens bevestigd door de branchevereniging GeoBusiness Nederland: de recent uitgebrachte markmonitor geeft aan dat in 2009 – ondanks de economische recessie – een groei van 8% is bereikt ten opzichte van 2008.

Het gezamenlijke initiatief van Windesheim en de Stichting GBP is bedoeld om de groei van de bedrijven gevestigd in het GBP te faciliteren. De beschikbaarheid over voldoende goed opgeleid professionals is hiervoor een voorwaarde

Aandacht voor de markt. Met veel aandacht voor ondernemerschap sluit het curriculum goed aan bij de behoeften in de markt. Zo leren studenten innovatieve geomaticaproducten te vermarkten door de relevantie ervan inzichtelijk te maken voor diverse doelgroepen.

Binnen de nieuwe minor maken HBO studenten kennis met de mogelijkheden die geomatica biedt voor een verbeterd beheer van onze leefomgeving. Het gaat hier bijvoorbeeld over toepassingen voor waterbeheer, stedelijke ontwikkeling of veiligheid. In het bijzonder gaat de minor in op de mogelijkheden van aardobservatie binnen geomatica. Het observeren van onze planeet door middel van sensoren aan boord van satellieten en vliegtuigen is inmiddels een ‘gereedschap’ dat bedrijven in het GBP operationeel toepassen bij het leveren van hun innovatieve producten, diensten en adviezen op de markt. Bedrijven uit het GBP leveren gastdocenten en zgn. kenmerkende beroepssituaties. GBP wordt hierbij financieel ondersteund door ondermeer de Provincie Flevoland en het EFRO.

Flevoland – Geomaticaprovincie.  Ook het ROC Flevoland gaat in het komende studiejaar (september 2010) starten met een introductiecursus geomatica als keuzevak voor laatstejaars Bouwkunde en ICT studenten. Wie het programma volgt, maakt kennis met dit interessante vakgebied en met het gebruik van geomaticasoftware.

Windesheim, ROC Flevoland en Stichting GBP worden bij de ontwikkeling van geomatica onderwijs ondersteund door de Stichting Arbeidsmarkt Geo.

Flevoland –  als geomatica provincie – heeft vanaf volgend studiejaar dus eigen opleidingmogelijkheden op dit snel ontwikkelende vakgebied.