15 Oktober 2009

De LiveDijk Eemshaven, een project van STOWA, Waterschap Noorderzijlvest en Stichting IJkdijk waarin de westelijke schermdijk van de Eemshaven langjarig gemonitoord wordt met nieuwe inspectietechnieken, is in gebruik genomen. BZ Innovatiemanagement organiseerde voor de partners van het project de realisatie. Zie voor meer nieuws inspectiewaterkeringen.nl. En een link naar een item op de NOS-nieuwssite.