Opening Satelliet-dataportaal

Op 21 maart opende het Netherlands Space Office in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie officieel het Satellietdataportaal.

In het kader van het Europese Global Monitoring for Environment and Security (GMES)-programma lanceert de European Space Agency, in opdracht van de Europese Commissie, vanaf 2013 een serie satellietmissies, de Sentinels genaamd. Deze satellieten zullen vanaf 2015 op een operationele basis (frequente opnames) satellietgegevens leveren voor tal van applicaties. Te denken valt aan precisielandbouw, bodembewegingen, algenmonitoring, waterbeheer, bosmonitoring, etc. De data zijn gratis en vrij beschikbaar en zal naar verwachting een grote innovatie teweegbrengen binnen de aardobservatie- en de geo-wereld in het algemeen.

Het Netherlands Space Office (NSO) is samen met het Ministerie van ELenI het initiatief gestart om tot aan de operationele fase van de Sentinel-missies (2015) geld beschikbaar te stellen om nu al het Nederlandse bedrijfsleven, instituten en overheid van soortgelijke data te voorzien. Hierdoor wordt zowel het bedrijfsleven en instituten (ontwikkeling van applicaties) als de eindgebruiker (betere en goedkopere informatie) geholpen. Nederland kan door deze centrale inkoop van data op een efficiënte wijze aan de benodigde informatie komen (beleid), maar ook het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten een voorsprong geven op het buitenland.

Klik hier voor meer informatie over het Satellietdataportaal.