Rookpluimmodellering vergroot veiligheid

Recente calamiteiten in de energie en chemie sector hebben aangetoond dat inzicht in de verspreiding van gevaarlijke stoffen door de lucht van het grootste belang is bij crisis management. In het project “Rookpluim- en gaswolk modellering voor veiligheidsdiensten”, ondersteund door het programma Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid van Agentschap NL, levert BMT ARGOSS, in samenwerking met Geodan, rookpluim- en gaswolksimulaties voor calamiteiten.

Het model van BMT ARGOSS maakt gebruik van de data die bij een incident beschikbaar komen. Bij een grotere brand of gaslek kan de brandweer aangeven welke stoffen vrijkomen, op welke locatie en met welke sterkte. Hierop maakt het model automatisch een verwachting van de verspreiding van de rookpluim of gaswolk voor de komende uren.

Heldere kaarten
De resultaten worden in de vorm van heldere kaarten gepresenteerd in Eagle, een systeem voor communicatie en crisismanagement dat in de toekomst onderdeel wordt van het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). Met behulp van de rookpluimverwachtingen kan de brandweer effectiever en veiliger handelen bij de bestrijding van de brand, het waarschuwen van de bevolking en bij eventuele ontruimingen. Het systeem zal vooral van dienst zijn bij coördinatie van grotere incidenten.

Draagvlak bij de verschillende hulpdiensten is voor dit project van groot belang. BMT ARGOSS en Geodan werken daarom samen met een aantal brandweerregio’s. De projectpartners streven ernaar om dit systeem in de toekomst landelijk in te zetten.