oktober  2010 

Geo-informatie en aardobservatie hebben veel met elkaar te maken. Maar toch hebben beide werelden zich in Nederland de afgelopen jaren min of meer gescheiden ontwikkeld. Inmiddels hebben bedrijven en kennisinstellingen zich verenigd in respectievelijk de branchevereniging GeoBusiness Nederland en in het Geomatics Business Park (GBP).

Ondanks de economische recessie groeien beide sectoren jaarlijks significant: de totale geo-sector bereikte vorig jaar een omzet van ruim 1 miljard euro, een groei van ruim 8% ten opzichte van het jaar ervoor. Ook bedrijven in het GBP groeien – met positieve gevolgen voor de hoogwaardige werkgelegenheid – en binnen het NLR wordt het gebruik van geo-informatie steeds belangrijker en zichtbaarder.

Het gebruik van aardobservatie in de geo-sector levert nieuwe kansen voor innovatieve producten en diensten op de (inter)nationale markt, bijvoorbeeld binnen de voor Nederland belangrijke economische topgebieden als water, energie, logistiek en landbouw. Goed dus voor zowel de geo- én de aardobservatiesector. Samenwerking van beide sectoren ligt dus voor de hand en versterkt ook de marktpositie van het GBP/NLR cluster. Inmiddels is de Stichting GBP lid geworden van de branchevereniging GeoBusiness NL.

Op 21 oktober j.l. bracht de voorzitter van GeoBusiness Nederland, Ed Nijpels, een bezoek aan het GBP en NLR om nauwere samenwerking tussen beide sectoren te bespreken. Hij werd hier ontvangen door de directies van het GBP en het NLR, welke zich presenteerden als één cluster dat zich positioneert als ‘entry’ voor lucht- en ruimtevaart gerelateerde geo-informatie voor leden van GeoBusiness Nederland. Middels een aantal presentaties werd de heer Nijpels op de hoogte gesteld van de huidige ontwikkelingen binnen het GBP en NLR, ook werden er korte bedrijfsbezoeken gebracht aan de GBP bedrijven Geoserve en BMT ARGOSS.

Het bezoek verliep in een erg open en constructieve sfeer en zal zeker bijdragen aan het verder versterken van het cluster NLR & GBP met GeoBusiness Nederland. Afgesproken is dan ook om op korte termijn gezamenlijk een ‘kennisarena’ te organiseren om huidige en toekomstige mogelijkheden te identificeren voor toepassing van lucht- en ruimtevaart gerelateerde geo-informatie in de (inter)nationale geo-markt en de samenwerking tussen beide sectoren te versterken.