Toenemende behoefte aan omgevingsinformatie

Geomatica levert een belangrijke bijdrage aan de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken waarbij omgevingsinformatie een rol speelt.

In Nederland is grote behoefte aan omgevingsinformatie om de schaarse ruimte hoogwaardig te beheren. Geomatica voorziet in die behoefte en speelt een belangrijke rol op de traditionele domeinen van de overheid, zoals kust-, water- en bodembeheer, luchtkwaliteit, ecologie en beheer van (vitale) civiele infrastructuur.

Geomatica kent ook steeds meer zakelijke toepassingen, zoals precisielandbouw, efficiënter transport over zee en de weg, veiligere scheepvaartroutes of effectieve olie-exploratie. Het zijn slechts enkele van de vele toepassingen die door geomatica beter, betrouwbaarder en goedkoper worden.

Ook op wereldschaal neemt de behoefte aan omgevingsinformatie snel toe. Oplossingen voor global issues zoals de opwarming van de aarde kunnen niet zonder waarnemingen van de gevolgen van klimaatverandering. Geomatica voorziet in de groeiende behoefte aan omgevingsinformatie bij overheden, publiek en bedrijven.

Kansen voor het bedrijfsleven

De geomatica markt is met name een innovatiemarkt.  Google Maps en TomTom zijn hier succesvolle voorbeelden van. Groei vindt grotendeels plaats via introductie van nieuwe, innovatieve producten en diensten – meestal gebaseerd op resultaten van onderzoek. Toegang tot en vroegtijdige deelname aan multidisciplinaire innovatieprogramma’s is dus een belangrijke voorwaarde voor succes van een onderneming. Het GBP biedt deze omgeving door de aanwezigheid van meerdere technologie- en informatieproviders.

De Stichting GBP initieert gemeenschappelijke innovatieprogramma’s voor gevestigde organisaties: een goede springplank naar een internationale markt.