Dat geomatica ook voor beleidsmakers een welkome techniek is, blijkt uit het project dat onder leiding van Infram binnen het GBP wordt uitgevoerd. Met behulp van geomaticatechnieken (zoals het gebruik van satellietbeelden en GIS-manipulaties) kunnen dikke rapportages aanzienlijk worden verhelderd. Heldere kaarten maken voor eenieder herkenbaar en inzichtelijk welke de gevolgen zijn van verschillende beleidsvarianten. Om de toegankelijkheid van deze informatie te vergroten worden de kaarten getoond via een web-applicatie. Afgezien van een internetbrowser is geen aparte software nodig. Hier maakt het team gebruik van kennis en ervaring van het NLR.

Op dit moment worden bijvoorbeeld gedetailleerde beheerplannen ontwikkeld voor Natura 2000-gebieden, waaronder de Westerschelde. De toekomstige gevolgen van het beleid dat nu wordt ingezet kunnen met behulp van geomaticatechnieken worden gevisualiseerd of verklaard.

Met name voor beleidsmakers die niet over de speciale software beschikken die anders nodig zou zijn om de geomaticabestanden te raadplegen, is dit een welkome oplossing.

Op deze manier draagt geomatica bij aan effectievere beleidsprocessen en uiteindelijk tot veiligere gebieden met betere functiebenutting.