De internationale energiemarkt stelt hoge eisen aan de leveranciers. Zo moet een energieproducent van tevoren garanties afgeven over de hoeveelheid te leveren energie. Indien er meer energie geproduceerd wordt, dan ontvangt de producent daarvoor slechts een geringe meerprijs. Indien er minder energie wordt geproduceerd dan vooraf afgesproken dan geldt er zelfs een boeteregeling! Aangezien windenergie rechtstreeks afhankelijk is van windkracht, vormt het exact kunnen voorspellen hiervan een belangrijke commerciële voorwaarde voor rendabele energieproductie. Bedrijven binnen het Geomatics Business Park leveren hierop toegesneden diensten. BMT ARGOSS voorspelt met de eigen meteorologische modellen tot op lokaal niveau de windkracht voor diverse exploitanten wereldwijd. Bovendien, om een kosten baten analyse te kunnen maken wil de leverancier vóór de bouw van een windpark weten hoeveel energie (geld) het park gaat opleveren. Hierbij zijn historische windgegevens van groot belang. Ook deze gegevens levert BMT ARGOSS.