Dijken, sluizen en andere vormen van kustbescherming zijn ontworpen om extreme stormen, rivierstromen en alle mogelijke weersomstandigheden te weerstaan.

Voordat het zover is, moeten er antwoorden gevonden worden op vragen zoals: hoe sterk moet een dijk echt zijn? Wanneer mag een sluis het begeven? Wat zijn de effecten van toekomstige zeespiegelstijging en meer extreem weer op de veiligheid van specifieke gebieden?

Remote sensing technieken door bedrijven binnen het GBP bieden de antwoorden op dergelijke kritische vragen. Ervaring met alle mogelijke kustversterkende constructies is in overvloed aanwezig bij Van der Meer Consulting. Dit bedrijf werkt nauw samen met andere GBP-bedrijven zoals Infram en Alkyon/Arcadis. Van der Meer Consulting geeft gespecialiseerd advies over de stabiliteit of over het functioneel ontwerp van specifieke beschermende constructies.

Een ander expertisegebied van Van der Meer Consulting is het vaststellen van de condities waarvoor de kustbescherming dient te worden ontworpen. Dit laatste wordt gedaan in samenwerking met BMT ARGOSS die een uitgebreide database heeft met klimaat- en locale kustcondities van over de gehele wereld.

Een uniek project van Van der Meer Consulting betreft de Golfoverslagsimulator. Dit apparaat test op locatie en op destructieve en tegelijkertijd gecontroleerde wijze de effecten van overslaande golven op dijken. In 2010 is de zandige Vechtdijk bij Zwolle getest en is een tweede simulator op verschillende plaatsen in Vietnam gebruikt. Op dit moment wordt een drie maal zo grote simulator ingezet voor het testen van de kustbescherming bij New Orleans in de VS.