De opkomst van alternatieve energieproductie is niet te stuiten. In Nederland speelt windenergie daarbij een belangrijke rol. Flevoland loopt voorop in de productie van windenergie en zet in op de bouw van nieuwe parken. De ambitie is om meer energie met minder windmolens op te wekken en zo het open Flevolandschap zo min mogelijk te beïnvloeden.

Ook wereldwijd neemt het aantal windmolenparken snel toe. Zowel onshore als offshore. Daarbij worden windmolens steeds groter en efficiënter.

Behalve bij de productie van windenergie loopt Flevoland óók voorop bij het toepassen van (satelliet gebaseerde) omgevingsinformatie bij de planning, realisatie en exploitatie van windparken. Bijvoorbeeld om de invloed op de leefomgeving in kaart te brengen, of de energieopbrengsten te schatten en de ontwerpcriteria vast te stellen. Bij alle fasen zijn bedrijven uit het Geomatics Business Park betrokken. Een sterk groeiende, wereldwijde markt. Dat bleek ook tijdens de recente handelsmissie van Flevoland naar China waar Geomatics Business Park diverse contacten heeft gelegd met grote spelers op het gebied van windenergie.

In deze Nieuwsbrief informeren wij u over de innovatieve diensten en producten die het Geomatics Business Park – mede op basis van het EFRO programma GeoValley – ontwikkelt en op de markt brengt. Deze vormen de basis voor een geheel nieuwe service sector die zich in de gemeente Noordoostpolder aan het ontwikkelen is.

Indien u meer informatie wilt neem dan contact op met:

Gert van der Burg
Directeur Stichting Geomatics Business Park