GIS neemt een steeds belangrijkere plaats in. Niet alleen bij het interpreteren van aardobservatiegegevens en het ontwikkelen van modellen, maar ook bij het beschikbaar maken van informatie via het netwerk. Deze GIS-expertise zal meer en meer benut gaat worden. Dit vraagt om tools die de data op een laagdrempelige wijze toegankelijk maken, zodat ook niet-GIS-experts met geo-informatie kunnen omgaan.

Het NLR – de trekker van dit Geo Valley project – heeft daarom een netwerkapplicatie ontwikkeld waarmee geo-expertise en geo-tools via internet beschikbaar worden gemaakt. Overal en altijd kunnen nu bewerkingen worden uitgevoerd op de gegevens. De resultaten zijn op professionele wijze als kaartlagen te presenteren zonder dat men zich hoeft te bekommeren over de technische achtergronden.

Deze netwerkapplicatie is ontwikkeld op basis van een servicegerichte architectuur waarin ook de mogelijkheid van geo-processing is opgenomen. Het leidt geen twijfel dat NLR in de toekomst dit concept verder zal uitwerken en dat de bedrijven binnen het GBP dit vaker zullen toepassen.