Een toenemend deel van de wereldbevolking leeft in door dijken beschermde delta’s. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en als gevolg van extreme weerscondities nemen golfhoogtes toe. Niet alleen in Nederland, maar op veel plekken in de wereld moet een enorm aantal dijken de komende jaren versterkt worden.

Diverse bedrijven in het GBP verrichten onderzoek naar efficiënte methoden om de veiligheid van dijken te toetsen. Dit gebeurt onder andere door het monitoren van de bekleding van dijklichamen of het waarnemen van minimale verschuivingen van dijklichamen. Deze monitoring gebeurt met satellieten of vanuit vliegtuigen.

Om de feitelijke sterkte van dijklichamen op locatie te toetsen – met name die van het binnentalud – ontwikkelden INFRAM en Van der Meer Consulting een golfoverslagsimulator: een grote bak die continu wordt gevuld met water en die volgens een golfpatroon en precies gedoseerd duizenden liters water over het binnentalud laat stromen. De bedoeling is de faalmechanismen te onderzoeken en te bepalen hoeveel golfoverslag een grastalud kan verwerken. Deze kennis wordt vervolgens vertaald in de toetsregels waarmee dijkbeheerders de sterkte van hun dijken moeten beoordelen.

De golfoverslagsimulator is inmiddels op diverse plekken in Nederland met succes ingezet, ondermeer op de Afsluitdijk. Internationaal is er ook veel belangstelling voor deze faciliteit. Momenteel wordt er onder auspiciën van Van der Meer Consulting een exemplaar gebouwd en getest in Vietnam.

Bekijk het filmpje