Het GeoValley programma van de Stichting Geomatics Business Park, dat ruim 1 jaar geleden van start is gegaan, speelt in op de toenemende behoefte aan omgevingsinformatie. Geomaticatechnieken maken innovaties mogelijk op de thema’s waterbeheer, luchtkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Door omgevingsinformatie effectief te produceren en te benutten, kunnen deze beheersgebieden beter en efficiënter worden uitgevoerd. Een greep uit de toepassingen die worden ontwikkeld:

Nieuwe methoden om in de adviespraktijk betere voorspellingen te kunnen doen over effecten van menselijke ingrepen in mariene en estuariene watersystemen. Lees meer

Het optimaliseren van de slaagkans van natuurbouw door gebruik te maken van satellietbeelden. Lees meer

Het gebruik van hoge resolutie meteorologie voor het voorspellen van luchtkwaliteit. Lees meer

Het modelleren van de onderlinge samenhang van de diverse subsystemen waaruit de Nederlandse delta is opgebouwd.

Tenslotte werken diverse organisaties binnen GeoValley samen aan een op internet gebaseerd kennissysteem. Met dit systeem hebben gebruikers met een internetverbinding overal en altijd toegang tot de benodigde (geo)data, kaarten en andere informatie. Lees meer