Half september nam het GBP deel aan de tweede handelsmissie die Flevoland dit jaar organiseerde in het kader van de Wereldexpo in Shanghai. Tijdens de reis stond naast het thema ‘Composieten’ ook Geomatica op een centrale plek.

In het Nederlandse paviljoen op de Wereldexpo werden seminars georganiseerd. Het seminar over geomatica werd buitengewoon goed bezocht. Experts uit Nederland en China hielden lezingen en konden elkaar hier ontmoeten waarbij deelnemers enthousiast met elkaar in gesprek gingen. Diverse mogelijkheden tot Chinees – Nederlandse samenwerking zijn besproken en zullen verder worden onderzocht. Daarnaast was er een intensief matchmaking programma georganiseerd in Beijing, Hangzhou en Shanghai waarbij GBP kennis maakte met ca. 15 bedrijven uit de Chinese geomatica sector.

Een bijzonder moment was de ontmoeting tussen de Commissaris van de Koningin van de provincie Flevoland en het GBP aan de ene kant en het management van het Chinese ‘State Bureau of Surveying and Mapping’ aan de andere kant. De Chinese overheid bleek zeer geïnteresseerd in de opzet van het Geomatics Business Park en vraagt de betrokkenheid van ons bij het tot stand brengen van een vergelijkbaar Chinees initiatief. Lees ook de weblog van Commissaris van de Koningin Leen Verbeek.

Al met al liggen er duidelijke kansen voor het GBP bedrijfsleven. Wordt dus vervolgd!