Binnen Geo Valley worden de effecten van transport op luchtkwaliteit in meer detail bekeken. De projectpartners BMT Argoss , NLR en TNO richten zich daarbij op het analyseren van de vervuilingsbronnen (scheepvaartroutes, wegen en vliegvelden). Vervolgens worden deze resultaten verwerkt in een verbeterd model van de emissies, waarmee de effecten van het transport kunnen worden opgenomen in luchtkwaliteitmodellen.

Door nauwe samenwerking met met NLR (b.v. emissiegegevens van vliegvelden) en met TNO (die het algemeen geaccepteerde Lotos Eurosmodel ter beschikking stelt) en ook door gebruik van de Europese emissiedatabase kunnen de modellen preciezer worden, beter aansluiten bij nationale standaarden en ook helderder gepresenteerd worden.

Zo kunnen met behulp van scenario’s de effecten van vervuiling door transport expliciet zichtbaar gemaakt worden op een wijze die is gerelateerd aan nationale regelgeving en die ook door een breder publiek kunnen worden gebruikt. Zie bijvoorbeeld de figuur hiernaast: groen is goede luchtkwaliteit, geel is minder goed, oranje nadert kritische grenzen en bij rood zijn de grenzen overschreden.