Het geluid van windturbines vormt samen met horizonvervuiling een van de belangrijkste belemmeringen voor de grootschalige toepassing van windenergie. Het komt regelmatig voor dat windturbines niet op vol vermogen kunnen draaien en soms worden zelfs hele projecten afgelast omdat niet aan de geluidsnormen kan worden voldaan. Windturbinegeluid wordt bovendien als hinderlijker ervaren dan andere bronnen van omgevingsgeluid, zoals autowegen.

Het NLR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het geluid van de bladen te verminderen zonder energieverlies. Onder andere is gebleken dat een blad met zaagtanden het geluid kan halveren zonder energieverlies.

In de toekomst verwacht het NLR verdere verbeteringen mogelijk te maken door windturbinebladen uit te rusten met zogenaamde brush kits: geluidsreducties van drie tot zes decibel liggen binnen de mogelijkheden. Lees er hier meer over.

Bij de aanleg van windparken en tijdens de productie van windenergie wordt ook onder water geluid geproduceerd. Het is inmiddels bekend dat dit geluid  potentiële schade oplevert voor zeefauna. De EU vaardigt daarom richtlijnen uit over de geluidscriteria waaraan windparken moeten voldoen, zowel bij de aanleg als tijdens de productie fase. Ook op dit terrein is binnen het Geomatics Business Park relevante kennis aanwezig.

Naast overlast als gevolg van geluid, is de directe omgeving vaak bezorgd over de verstoring van het landschap door windmolens. De horizonvervuiling is een lastig onderwerp omdat de daadwerkelijke verstoring van het landschap pas zichtbaar is na de realisatie.

Studenten van Hogeschool Windesheim hebben in het kader van hun praktijkopdracht bij het Geomatics Business Park een methode ontwikkeld om windmolens te visualiseren in hun eigen omgeving. Gebruikmakend van de gegevens van bijvoorbeeld Google Earth visualiseren de studenten de daadwerkelijke impact van windmolens en kunnen op deze manier objectief de effecten van alle mogelijke kanten en afstanden beoordelen. Bekijk hier het nieuwsitem dat Omroep Flevoland hierover maakte.