Middels hydrodynamische ruimtelijke modellen is het mogelijk om te voorspellen wat de troebelheid en daarmee het doorzicht van het water is. Wanneer de relatie tussen vangstsucces van de visdief en de troebelheid van het water bekend is, kunnen ruimtelijke voorspellingen van vangstsucces van de visdief bepaald worden.

De visdief is als broedvogel in een aantal watersystemen beschermd. Deze zeevogel vangt de vissen die hij eet door middel van duikvluchten. Het vangstsucces is onder andere afhankelijk van het doorzicht van het water. Verlaagd vangstsucces manifesteert zich in lagere overleving en broedsucces. Verandering van het vangstsucces kan effect hebben op het broedsucces.

Het gebruik van zogenaamde energiebudgetten speelt bij de modellering een grote rol: Alle activiteiten van de visdief, zoals vliegen, het vangen van vis, het uitbroeden van eieren en het grootbrengen van kuikens kost energie. De methode met energiebudgetten berekent bijvoorbeeld hoeveel haring een visdief moet vangen om deze energiebehoefte te dekken. Zo heeft een kuiken bijvoorbeeld 4800 Kilojoule nodig om op te groeien totdat deze uitvliegt. Er kan exact worden uitgerekend hoeveel haringen de visdief hiervoor dient te vangen.

Op deze manier kunnen de effecten van een verminderd broedsucces op de gehele populatie door middel van een populatie dynamisch model worden geschat.