Overheden hebben veelvuldig te maken met het monitoren en beheer van de ruimtelijke omgeving; zoals de kwaliteit van het oppervlaktewater of de verzakking van grond. Het meten, het organiseren van het beheer en het interpreteren van de gegevens voor juiste beleidsbeslissingen is nu veel goedkoper en gemakkelijker door de inzet van geomaticatechnieken.

Vooral gemeenten, provincies, waterschappen en natuurorganisaties hebben vaak te maken met het onderhoud en beheer van de ruimtelijke omgeving waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Met geo-informatie en technieken die gebruik maken van die informatie kunnen de monitoring en het beheer van de regionale ruimte beheersbaar worden gemaakt.

Het bedrijf Geocycli in het Geomatics Business Park is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties met vergelijkbare vraagstukken. Met name als deze te maken krijgen met nieuwe regelgeving en procedures die door de nationale of Europese overheid wordt opgelegd.

Geocycli werkt bijvoorbeeld met de Provincie Flevoland aan het verbeteren van de monitoring van grondverzakking met behulp van satellietobservaties. Het project moet leiden tot een verbeterd onderhoud en beheer van de stedelijke infrastructuur.