Rijkswaterstaat (de Regionale Dienst IJsselmeergebieden) beheert de randmeren langs de IJsselmeerpolders. Dit gebeurt op basis van nationale doelen en Europese richtlijnen. De richtlijn is onder andere bedoeld om de waterkwaliteit op een zodanig niveau te brengen dat er sprake is van een goede ecologische toestand. Dit betekent dat er een gevarieerde planten- en dierenwereld mogelijk is. Zo groeien er bijzondere planten, zoals Kranswieren in de randmeren.

Het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde plantensoorten en de bedekking van de planten in het water vormen een goede indicator van de waterkwaliteit.

Terwijl vroeger de monitoring van deze planten een uiterst arbeidsintensief werk was, gebeurt de inspectie nu deels vanuit de lucht en middels satellietopnamen. Twee organisaties binnen het GBP zijn hierbij betrokken: Ecoflight organiseert vluchten om goede luchtfoto’s te verkrijgen en Infram verwerkt de gegevens van de luchtfoto’s en satellietopnamen. In 2008 zijn op deze wijze voor 8 meren en een deel van het IJsselmeer kaarten gemaakt die de verspreiding van de waterplanten laten zien.

Door de toepassing van geomaticatechnieken is het nu dus mogelijk om effectief waterbeheer uit te voeren conform de EU richtlijnen.