De provincie Fryslan wil de oude Turfroute opwaarderen. De route waarlangs in vroegere tijden de uit het gebied gewonnen turf werd vervoerd, zou geschikt gemaakt moeten worden voor recreatieschepen met een diepgang van 1.30 m (DM-klasse).

Infram inventariseerde in de opdracht van de Provincie deze oude vaarroute. Aan de hand van GPS-gegevens en bestaande kaarten is de gehele route gedigitaliseerd. Infram gebruikte daarvoor satellietgegevens (GPS) gecombineerd met relevante data. Er dient bij de inventarisatie rekening te worden gehouden met allerlei aspecten. Zelfs met het lokale wild: Een ree die te water raakt, moet er bij een zogenaamde ‘fauna uitstapplaats ook weer uitkunnen. De gewenste opwaardering van de vaarwegen kan van invloed zijn op deze en andere aspecten.

Alle oevervakken langs de Turfroute zijn nu gedefinieerd en voorzien van een unieke code die is opgebouwd uit een vaarwegnummer, een teller en een aanduiding voor de linker of rechterkant. Infram heeft de staat van het gehele traject in kaart gebracht en de Provincie geadviseerd over gewenste oeverversterking, zoals damwandconstructies.

Fryslan beslist mede op basis van de inventarisatie of de Turfroute wordt opgewaardeerd voor grotere recreatieschepen.