Bij het plannen, realiseren en het onderhoud van een windpark is het van groot belang dat de lokale condities goed kunnen worden voorspeld. In het geval van een offshore locatie hangt deze ‘werkbaarheid’ samen met zaken als de bereikbaarheid door schepen, zichtcondities, getijden, stroming, wind en golven. Het goed inschatten van de ‘weather windows’ waarin effectief kan worden gewerkt, is cruciaal voor het in de hand houden van de kosten tijdens de bouw.

De inschatting van al deze zaken worden uitgevoerd door diverse bedrijven binnen het GBP. Zo analyseert Alkyon lokale condities aan de hand van de ijsrapporten van Rijkswaterstaat en beoordeelt daarmee de bevaarbaarheid in de winterperiode. Op basis van de historische wind- en zichtinformatie die het KNMI levert, kan Alkyon een goede inschatting maken van de werkbaarheid voor een willekeurig maand, zowel voor een goed jaar als voor een jaar met veel slecht weer. Voor locaties in het buitenland zijn meetgegevens niet altijd gemakkelijk beschikbaar en gegevens uit satelliet waarnemingen kunnen dan zeer waardevol zijn.

BMT ARGOSS gebruikt voor het bepalen van de werkbaarheid historische data die is berekend aan de hand van eigen oceanografische en meteorologische modellen. De benodigde data is globaal beschikbaar, voor Nederland zelfs tot op een resolutie van slechts 1 kilometer. Om informatie te kunnen leveren wanneer dit nodig is heeft BMT ARGOSS een aantal webdiensten opgezet. Een voorbeeld is waveclimate.com, een portaal voor wereldwijde wind- en golfgegevens.