In september is Hogeschool Windesheim gestart met een geomaticaopleiding onder de naam ‘Virtuele Ruimte’. Docenten van Windesheim werken nauw samen met de Stichting GBP en ondernemers van het Geomatics Business Park om de studenten de fijne kneepjes van het geomaticavak bij te brengen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit het GeoValley project van het GBP. Zo verzorgen Rick Ghauharali van Ecoflight en Hans van Leeuwen van Geocycli binnenkort enkele colleges en besteden daarbij aandacht  aan de technieken en toepassingen van geomatica. Gert van der Burg gaf inmiddels een introductie op verschillende aspecten van de geo-informatiewereld (bedrijven, overheden, marktontwikkelingen, toekomstige technologische mogelijkheden, werkgelegenheid) met speciaal aandacht voor de rol van aardobservatie daarbinnen.

De invloed van de praktijk is duidelijk merkbaar in het curriculum. Zo moeten studenten in samenwerking met de gemeente Zwolle een bereikbaarheidskaart opstellen. Actuele bereikbaarheidsproblemen worden voorgeschoteld en de studenten moeten vervolgens onderzoeken hoe ze middels geo-informatie oplossingen kunnen aandragen.

Studenten fungeren op deze wijze als opdrachtnemer terwijl Windesheim niet puur onderwijzend optreedt, maar eerder als coach.

Binnenkort krijgen de studenten een boeiende en zeer actuele opdracht: in opdracht van de provincie Flevoland moeten ze de visuele impact van windmolens in het landschap nabootsen. Hun bevindingen moeten ze zelfs presenteren aan een ambtenaar van de provincie.

Deze wijze van educatie blijkt een zeer positief effect te hebben op de motivatie en de inzet van de studenten die vaak pas interesse krijgen voor de theorie als zij de praktijk hebben gevoeld.

Goed geschoolde geomatica medewerkers zijn moeilijk te vinden in Nederland, zeker op HBO niveau. Door op deze wijze samen te werken met Windesheim levert het GBP een bijdrage om de  groeiambities te realiseren.